ACTA-sopimus EUT:n arvioitavaksi – ratifiointi saa odottaa

15.3.2012
Väärentämisen vastainen kauppasopimus (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) jää Suomen osalta vielä hyväksymättä. ACTA-sopimuksen pyrkimyksenä on teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjunnan kansainvälinen tehostaminen. Suomi allekirjoitti sopimuksen 26.1.2012 yhdessä Euroopan unionin ja 21 muun EU-jäsenvaltion kanssa. Allekirjoittaminen ei kuitenkaan merkitse vielä sopimukseen sisältyvien määräysten voimaantuloa.

EU:n komissio ilmoitti 22.2.2012 vievänsä ACTA-sopimuksen EU:n tuomioistuimen (EUT) arvioitavaksi, sillä julkisuudessa on esitetty epäilyjä, joiden mukaan sopimus polkisi kansalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia. Tuomioistuimen käsittely kestänee vuodesta puoleentoista vuoteen. Euroopan parlamentin kanta sopimukseen saadaan aikaisintaan vuonna 2013 ja EU:n sitoutuminen sopimukseen edellyttää parlamentin hyväksyntää. 

Sopimuksen valmistelu ja hyväksyminen 

Suomessa väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen valmistelutyötä on tehty ulkoasiainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön yhteistyönä. Valtioneuvosto on valmistellut sopimusta koskevat kannat yhteistoiminnassa eduskunnan kanssa.

Koska sopimuksen määräykset kuuluvat pääosin unionin toimivaltaan, ei ole tarkoituksenmukaista, että Suomi ilmoittaisi sopimuksen hyväksymisestä ennen kuin myös EU on sitoutunut sopimukseen. EU-ministerivaliokunta linjasikin 9. maaliskuuta pidetyssä kokouksessaan, että kansallisen ratifiointityön aloittamista lykätään. Suomi voi sitoutua sopimukseen vasta, kun eduskunta ja tasavallan presidentti ovat hyväksyneet sopimuksen. Eduskunnan hyväksyttäväksi sopimus saatetaan hallituksen esityksellä, jonka valmistelua ei ole vielä aloitettu.

Väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen ovat allekirjoittaneet jo aiemmin Australia, Etelä-Korea, Japani, Kanada, Marokko, Singapore, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Allekirjoitus puuttuu neuvotteluosapuolista vielä Meksikolta ja Sveitsiltä viiden EU-jäsenmaan lisäksi (Alankomaat, Kypros, Saksa, Slovakia, Viro). Sen jälkeen, kun kuusi allekirjoittajaa ilmoittaa hyväksyvänsä sopimuksen, sopimus tulee voimaan näiden kuuden allekirjoittajan kesken. 
(SM)

Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 84/2012 (9.3.2012) kokonaisuudessaan:http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=352760

Lisää aiheesta: 

ACTAsta UM:n verkkosivuilla:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=242337&culture=fi-FI

ACTAsta komission verkkosivuilla:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/

Sopimusteksti suomeksi:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/11/st12/st12196-re07.fi11.pdf

Sopimustekstiin liittyvä oikaisu:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/11/st12/st12196-re07co01.fi11.pdf